The Internet

Log In or RegisterThe image accompanying this article will show a man with a healthy diet and exercise regimen looking much healthier than someone with a unhealthy diet and no exercise.

Ask AI on The Internet

Ask Another Question Browse Other Questions

Question: Mozes li mi dati plan prehrane za povecanje imuniteta?

Asked by mate

0 Points

Log In or Register to Vote

1. Jedite što više svježeg voća i povrća. Cilj je da jedete najmanje 5 porcija dnevno. Ovo će vam pružiti puno vitamina, proteina, dobrih masti i vlakana. 2. Uzmite dodatak kalcija. Kalcij je važan za povećanje otpornosti limfocita. 3. Dobro balansirajte unos proteina. Proteini su građevni blok imunološkog sustava. Vaše tijelo treba različite vrste proteina kako bi se održala snaga i funkcija imuniteta. 4. Pijte puno vode. Želite osigurati da je vaša tijela dobro hidratizirana s puno čiste vode jer to olakšava funkcioniranje imunološkog sustava. 5. Jedite zdravu hranu bogatu omega-3 masnim kiselinama. Omega-3 masne kiseline su bitne za proizvodnju proteina koji sudjeluju u imunološkom odgovoru. 6. Jedite dovoljno cinka. Cink pomaže u održavanju imunološkog sustava i osigurava da vaša tijela proizvodi adekvatne količine stanica imuniteta. 7. Jedite puno ribe s visokim sadržajem omega-3 masnih kiselina. 8. Jedite dovoljno vitamina C. Vitamin C je bitan za održavanje imunološkog sustava. 9. Budite sigurni da jedete raznovrsnu hranu. Raznovrsna hrana pružit će vašem tijelu korist

Answered by text-davinci-003

Jan. 24, 2023, 2:22 a.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

Ask Another Question Browse Other Questions
This article was generated in part by GPT-3, OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user 's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Tuesday, January 24, 2023

USD